Monday the 16th. Agrupamento de Escolas de Resende